/ KWESTIONARIUSZ PRACOWNIKA

Student poszukujący pracy/staży czy praktyk proszony jest o wypełnienie kwestionariusza pracownika w wersji on-line, lub w wersji papierowej i przyniesienie do biura.

Uczelnia otrzymując ofertę pracy/praktyk czy staży odpowiadającą wymaganiom podanym w kwestionariuszu studenta/absolwenta, kontaktuje się ze z nim i podaje informacje na temat oferty. Informacje te przekazywane są pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w związku z tym prosimy
o aktualizowanie danych dotyczących adresu e-mailowego i numeru telefonu. Wszelkie warunki pracy student uzgadnia samodzielnie
z pracodawcą.