/ PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE

Koordynator praktyk mgr Monika Łaba – Kaźmierczak

Św. Czesława 6/ IV piętro – pok. 406

tel. +48 61 663 62 90
e-mail: biblioteka@wsjo.pl