/ WOLONTARIAT

Wolontariat – pierwszy krok w zawodowej karierze

Wiele osób pragnących rozpocząć karierę zawodową nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, jak cenną formą aktywności w tym zakresie może być uczestnictwo w wolontariacie. Mało tego, dość powszechny wydaje się brak podstawowej wiedzy na temat istoty pracy wolontariuszy, objawiający się np. w utożsamianiu jej z działalnością charytatywną. Tymczasem wolontariat miewa bardzo liczne oblicza. Najogólniej rzecz biorąc, polega on na wykonywaniu ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz innych.

Wolontariusze, znajdując zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą, pracują dla różnych organizacji pozarządowych oraz organów administracji publicznej. Co zyskują wolontariusze?

  • Zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
  • Stają się zaradni, samodzielni i odpowiedzialni.
  • Uczą się pracy w zespole.

Jak wiadomo, wszystkie te cechy są bardzo pożądane przez pracodawców. Informacja zatem o uczestnictwie w wolontariacie, zamieszczona w cv, może znacząco przyczynić się do osiągnięcia sukcesu przy ubieganiu się o pracę. Oczywiście, ogromnie ważne są kontakty z pracodawcami, jakie często udaje się nawiązać w ramach działalności wolontariackiej. Decydując się na wolontariat, warto wiedzieć, iż instytucje zatrudniające wolontariuszy zobowiązane są do wystawiania pisemnych zaświadczeń i opinii o wykonywaniu przez nich określonych zadań.

Niektóre z obszarów działalności wolontariackiej (szczegółowo wymieniono je w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) mogą być nader interesujące dla studentów WSJO. Chodzi tu przykładowo o realizacje celów w zakresie nauki i edukacji czy celów w dziedzinie integracji europejskiej. Warto więc rozważyć, czy przypadkiem nie w wolontariacie należałoby upatrywać swojej szansy na zdobycie ciekawej, satysfakcjonującej pracy.

Wolontariat razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu zachęca wszystkich studentów i absolwentów WSJO do udziału w projekcie „Wolontariat razem
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie”. Projekt ten ma na celu udzielenie osobom i rodzinom korzystającym z pomocy MOPR takiego wsparcia, aby mogły dzięki współpracy z wolontariuszami i przy ich pomocy pokonać trudne sytuacje, w których się znajdują. Projekt ten polega na łączeniu ludzi chętnych do niesienia pomocy – wolontariuszy z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują a są klientami MOPR.
Osoby, które zdecydują się zostać wolontariuszami i zaczną działać w ramach tego projektu, zaczną przełamywać stereotyp, że Ośrodek Pomocy Społecznej to tylko „rozdawacze” pieniędzy i nic więcej. Dzięki tym osobom zostanie przełamany stereotyp, że pomoc społeczna jest tylko dla ludzi bardzo biednych np. bezdomnych. Okaże się także, że z pomocy wolontariusza korzystać może każdy potrzebny bez względu na jego status materialny.

Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu,
ul. Skryta 14/1, 60 – 779 Poznań
tel.: 061 865 60 59, http://www.wolontariat.org.pl/poznan