/ SYLWETKA STUDENTA

Około 1200 osób studiuje w WSJO na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Studenci przybywają do nas ze wszystkich województw, chętnie podejmują również u nas naukę studenci z zagranicy m.in. z Niemiec, Francji, Turcji, Ukrainy, Włoch.

Kształcimy studentów w ramach kilkunastu specjalizacji zintegrowanych, dostosowanych do zmieniających się trendów w szkolnictwie wyższym oraz realiów życia gospodarczego i społecznego. Badamy rynek i jego zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje zawodowe i pod tym kątem tworzymy dodatkowe specjalizacje. Studenci obok nauki dwóch języków obcych, która jest głównym trzonem studiów, wybierają specjalizacje z dziedziny translatologii, przedsiębiorczości, studiów nauczycielskich, języka biznesowego, logistyki, coachingu, grafiki komputerowej i edytorstwa. Kształcimy w systemie dziennym i zaocznym. Plan zajęć jest tak ułożony, żeby studenci mogli pogodzić naukę z pracą, również ci, którzy uczą się na studiach dziennych.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus, stąd szeroka lista europejskich uczelni dostępnych w ramach tego programu:

Universität Kassel (Niemcy)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Niemcy)
Universidad de Córdoba (Hiszpania)
Universidad de Murcia (Hiszpania)
Universidad de Castilla − La Mancha (Ciudad Real, Hiszpania)
Universidad de Almería (Hiszpania)
Universidad de León (Hiszpania)
Universidad de Huelva (Hiszpania)
Universidad de Vigo (Hiszpania)
Universidad de La Rioja (Logroño, Hiszpania)
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad de Sevilla (Sevilla)

W ramach programu 2+2 studenci mają również możliwość zrealizowania studiów za granicą i uzyskania dwóch dyplomów, polskiego licencjatu z zakresu filologii angielskiej w Wyższej Szkole Języków Obcych i brytyjskiego dyplomu BA naszej partnerskiej uczelni University of Huddersfield. Studenci korzystający z programu 2+2 przez dwa lata studiują w Wyższej Szkole Języków Obcych, po czym na kolejne dwa lata wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii na studia. Pierwsze dwa lata w Polsce University of Huddersfield zalicza jako swój pierwszy rok, a kolejne dwa lata w Wielkiej Brytanii WSJO uznaje na podstawie zdobytych zaliczeń jako rok III. Dzięki temu po czterech latach studiów mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomowania. To rozwiązanie umożliwia im podjęcie zarówno studiów II stopnia w Polsce, jak i studiów MA za granicą. Jednocześnie zdobywają unikalne doświadczenie studiowania na zagranicznej uczelni. Możliwość starania się o stypendium w Wielkiej Brytanii pomaga w sfinansowaniu kosztów utrzymania i studiowania. By aplikować do udziału w programie studiów 2+2 należy zgłosić się po rozpoczęciu roku do Biura Współpracy z Zagranicą w celu uzyskania szczegółowych informacji.