/ OSBK

OSBK – to Ogólnopolska Sieć Biur Karier, która utworzona została w grudniu 1998 r. z inicjatywy Politechniki Krakowskiej.
Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń i informacji oraz pomoc w organizowaniu nowych biur. Dzięki tej współpracy każdy ośrodek zapewnia swoim studentom skuteczną pomoc, ułatwiającą wejście w aktywne życie zawodowe. Biura zrzeszone w sieci zobowiązane się do promocji idei Biur Karier w środowisku akademickim, wymiany informacji, kontaktów i przyjacielskiej współpracy z innymi biurami zrzeszonymi w OSBK, a także uczestniczenia przynajmniej raz w roku w spotkaniu OSBK. Biura należące do sieci spełniają też określone standardy programowe, między innymi: prowadzą doradztwo zawodowe, zbierają i udostępniają oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, prowadzą bazę danych studentów zgłaszających się w poszukiwaniu pracy, nawiązują i utrzymują kontakty z pracodawcami.
Wszystkie biura mają wspólny cel i funkcjonują według określonego zestawu standardów, lecz każdy ośrodek wypracowuje swoje własne indywidualne metody pracy.

Przynależność WSJO do OSBK

Dnia 9 grudnia 2004 r. podczas konferencji organizowanej przez Politechnikę Krakowską, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu otrzymała certyfikat przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.